Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM - 2009

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM - 2009


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

THE VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN THE UNITED STATES

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI

615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email : tudamhaingoai@yahoo.com  - 

Website :  www.todinhtudamhaingoai.net    www.todinhtudamhaingoai.org


                                                                Phật lịch :  2553,

                                                           Ngày 05 tháng 01 năm 2009.                                                               

 


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM - 2009

 

*

*   *

Từ những ngày  24 tháng 01 đến ngày 08 tháng 02 năm 2009

Chương trình Tết và Rằm tháng Giêng năm Kỷ Sửu

Khóa tịnh tu niệm Phật đầu năm :                      ngày 07 + 08 tháng 03 - 2009

Vía Bố Tát Quán Thế Âm :                                    ngày  23 tháng 03 - 2009

Tham dự lễ Húy Nhật Cố HT. Thích Đức Niệm  ngày  15 tháng  03 - 2009

(nhằm ngày 18 và 19 tháng hai Kỷ Sửu)

Vía Bồ tát Quán Thế Âm, Atlanta :                ngày 21 + 22 tháng 03 - 2009

Khóa tịnh tu niệm Phật thứ 2 :                       ngày 11 + 12 tháng 04 - 2009

Mùa PHẬT ĐẢN  -  2553

Phật Đản tại chùa Phật Bảo (Chicago, IL.) :    ngày  02 + 03 tháng 05 - 2009

Phật Đản tại Từ Dàm Hải ngoại :                  ngày 09 + 10 tháng 05 - 2009

Phật Đản tại Phật Học Viện  Quốc Tế :        ngày 16 + 17 tháng 05 - 2009

Phật Đản GIÁO HỘI ngày 06 + 07 tháng 06 năm 2009

(nhằm ngày 14 Rằm tháng Năm năm Kỷ Sửu)

CHƯ TĂNG AN CƯ KẾT HẠ từ 15 đến 25 tháng 06 – 2009

(tại Phật Học Viện Quốc Tế)

Phật Đản tại :                                                  ngày 23 + 24 tháng 05 - 2009

Khóa tịnh tu học thứ 3 :                                 ngày 13 + 14 tháng 06 - 2009

Vía Bồ tát Quán Thế Âm 19-06 tại Từ Đàm :        ngày 09 tháng 08 - 2009

Mùa Vu Lan Báo Hiếu - 2553

Vu Lan tại chùa Từ Ân (Louisville, KY) :          ngày 22 + 23 tháng 08 - 2009

Vu Lan tại Từ Đàm Hải ngoại :                   ngày  29 + 30 tháng 09 -  2009

Vu Lan tại chùa An Lạc (Ind.) :                       ngày 05 + 06 tháng 09 - 2009

Vu Lan tại Phật Học Viện Quốc Tế :             ngày 12 + 13 tháng 09 - 2009

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 1/I GHPGVNTN Hoa Kỳ :

(18 và 19 Sept, 2009)

NGÀY VỀ NGUỒN 18 + 19 và 20 tháng 09 năm 2009

Khóa Tu học thứ 4 (Tết Trung : ... 15 và 16-8 Kỷ sửu)    ngày 26 + 27 tháng 09 - 2009

Khóa Tu học thứ 5 :                                       ngày 10 + 11 tháng 10 - 2009

Vía Bồ tát Quán Thế Âm :                            ngày  18 + 19 tháng 10 - 2009

Khóa tu học thứ 6 :                                         ngày 28 + 29 tháng 11 - 2009

Chu niên và Rằm tháng Mười Kỷ Sửu :       ngày  28 + 29 tháng 11 - 2009

Rằm tháng Mười tại chùa Phật Bảo, IL :      ngày 05 + 06 tháng 12 - 2009

Khóa Tu học Mùa đông vào các ngày :        25 + 26 và 27 tháng 12 - 2009

 Vía đức Phật A Di Đà

(17/11 K ỷ su  đúng vào ngày 18 tháng 19  năm 2009)

 

Ghi chú :  Quý vị muốn rõ thêm chi tiết xin gọi điện thoại về   (972) 986 - 1019

hoặc  E-Mail :   tudamhaingoai @yahoo.com

 

*

*   *

Nhất Tâm Niệm Phật Vạn Tội Băng Tiêu

 

 

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net