Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ|
Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME
 
VẤN ĐỀ ĂN CHAY

  

  *

*   *

 VẤN ĐỀ ĂN CHAY

Bài Thuyết Trình của Cư Sĩ Tâm Diệu tại Phật Học Đường Vạn Hạnh Chùa Quốc Tế Online
Lúc 5 giờ chiều giờ miền Tây Hoa Kỳ ngày 18-12-2004 
(8 giờ sáng giờ Việt Nam ngày Chủ Nhật 19-12-2004)

Ý NGHĨA CỦA CHỮ ĂN CHAY

 PHẦN THỨ NHẤT

 ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĂN CHAY

PHÂN LOẠI ĂN CHAY

SỰ LỢI ÍCH CỦA SỰ ĂN CHAY

ĂN CHAY ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP

 PHẦN THỨ HAI

 ĂN CHAY TRONG ĐẠO PHẬT

MỤC ĐÍCH ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT

SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY CỦA ĐẠO PHẬT

NHỮNG VẤN ĐỀ NHẠY CẢM, LIÊN QUAN ĐẾN ĂN CHAY TRONG ĐẠO PHẬT

SỰ KHÁC BIỆT

VẤN ĐỀ ĂN THỊT THÌ SAO ?

ĐỨC PHẬT CÓ THỪA NHẬN CHUYỆN ĂN THỊT KHÔNG?

KINH BẮC TÔNG NÓI VỀ VẤN ĐỀ ĂN THỊT

CÓ PHẢI PHẬT TỊCH DIỆT VÌ ĂN THỊT CHĂNG?

VÌ SAO CÓ SỰ KHÁC BIỆT

 PHẦN THỨ BA

TRẢ LỜI NHỮNG THẮC MẮC VỀ ĂN CHAY

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ 1

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ 2

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ 3

TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ 4

*

*   *

 

 

 

NHỮNG MÓN CHAY

Ni Sư THÍCH NỮ HẠNH THANH

UNDER CONSTRUCTION

 

 

*

*   *

 

 

 

  

  

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net