Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết | Hình ảnh
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa


Please press HOME to go back to the main web page

HOME
ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH và ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN TẠI TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
 
 
 
MỤC LỤC KỶ YẾU
ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH
và ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN TẠI
TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
 
*
*   *
HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
 
 
                        1.- Lời mở đầu,
                        2.- Diễn văn Đại lễ Khánh thành,
                        3.- Diễn văn Chào mừng Đại hộ Thường niên II-2,
                        4.- Diễn văn Khai mạc Đại hội Thường niên II-2
                        5.- Nghị quyết Đại hội Thường niên II-2,
                        6.- Tâm thư Đại hội Thường niên II-2,
                        7.- Mấy ai dễ biết (Hòa thượng Thích Đức Niệm),
                        8.- Cảm niệm Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại (Hòa thượng Thích Thắng Hoan),
                        9.- Từ Đàm quê hương tôi (Thượng tọa Thích Như Điển),
                        10.- Trúc Lâm, Từ Đàm, Từ Đàm Hải Ngoại (Giáo sư Trần Quang Thuận),
                        11.- Tổ đình Từ Đàm Hải Ngoại (Cựu Trung tướng Quảng Uy Tôn Thất Đính),
                        12.- Đạo mạch và nền Văn hóa (Trưởng lão Thích Nguyên Lai),
                        13.- Chùa Từ Đàm từ Quốc nội đến Hải Ngoại (Thượng tọa Thích Nguyên Siêu),
                        14.- Phật giáo : Sự kỳ thị chủng tộc và giai cấp (Hòa thượng Thích Trí Chơn),
                        15.- Vài nét tâm sự (Cựu Trung tướng Đồng Trung Tín Nguyễn Chánh Thi),
                        16.- Niềm vui chưa trọn (Bác sĩ Minh Phước Trần Nguơn Phiêu),
                        17.- Phật giaó Việt Nam trước những ảnh hưởng Văn hóa, Xã hội Hoa Kỳ đối với tuổi trẻ hải ngoại (Giáo sư Bùi Ngọc Đường),
                        18.- Lá nắng chùa Từ Đàm (Giáo sư Võ Văn Ái),
                        19.- Gợi chút dĩ vãng (nhà báo Thái Hóa Lộc),
                        20.- Huế : Thủ đô của Tôn giáo (Giáo sư Tâm Tràng Ngô Trọng Anh),
                        21.- Chuyến đi dự Đại hội Dallas (Chùa Long Vân),
                        22.- Xã Luận (Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh),
                        23.- Vài đặc điểm của Phật giáo (Hòa thượng Thích Trí Quang),
                        24.- Tính cách chánh thống của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Hòa thượng Thích Minh Tâm),
                        25.- Từ Đàm Hải Ngoại : Đóa sen nở giữa mặt hồ nhân gian (Giáo sư Tâm Huy Huỳnh Kim Quang),
                        26.- Đọc thơ Hòa thượng Tín Nghĩa (Lam Nguyên),
                        27.- Tri ân và Cảm tạ,
                        28.- Chư Tăng Ni và Phái đoàn tham dự . . .
                        29.- Hội Đồng Điều Hành của Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại,
                        30.- Chương trình Đại lễ Khánh thành,
                        31.- Chư Tăng Ni và Phật tử ký sổ vàng,
 
 
*
*   *

Please press HOME to go back to the main web page

HOMETỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net