Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn | Vườn Thơ | Gia Đình Phật Tử Từ Đàm


 

Lịch Sử Phật Giáo VN
Phật ra đời vì một nhân-duyên lớn, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui

 

Lễ Khánh Thành
Trước khi đức Phật nhập niết bàn, Ngài trao lại nhiệm vụ cao cả là “giảng giáo” cho hàng đệ tử nối tiếp, đặc biệt là lớp Thích tử ; Ngài phú chúc: “Tác như lai sứ, hành Như lai sự” nghĩa là: “Thay ta làm việc Phật, vì các người là sứ mạng của Như lai.”, Xem Tiếp Lễ Khánh Thành

 

Tiểu Sử Tổ Liễu Quán

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Tổ Liễu Quán 

 

Tiểu Sử Sư Bà
Thích Nữ Diên Trường

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Sư Bà Thích Nữ Diên Trường 

 

Tiểu Sử Sư Bà
Thích Nữ Diệu Huệ

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Sư Bà Thích Nữ Diệu Huệ 

 

Tiểu Sử Sư Bà
Thích Nữ Diệu Không

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Sư Bà Thích Nữ Diệu Không 

 

Tác Phẩm,
Thiền sư Mật Thể Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

 

Sư Cô
Thích Nữ Hạnh Thanh
Trú trì Tổ Đình Từ Đàm

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Sư Bà Thích Nữ Diệu Không 

 

VẤn Đáp
Vấn Đề Ăn Chay
Những món chay

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Sư Bà Thích Nữ Diệu Không 

 

Tính chất dân tộc, tông phái truyền thừa, sự phát sinh, phát triển và đóng góp trong công việc xây dựng 
tín ngưỡng, phát huy văn hoá, tinh thần dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Hoa-Kỳ. Xem Tiếp, "Vài nét về Tổ 
Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại"

(xem tiếp)

 

VÀI NÉT VỀ NGÔI TỔ ÐÌNH TRÚC LÂM ĐẠI THÁNH TẠI CỐ ÐÔ HUẾ

(xem tiếp)

 

 

Tác Phẩm,

Thiền sư Thích Mật Hiển

 

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

(xem tiếp)

 

Tác Phẩm,

Thiền sư Mật Thể

 

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

(xem tiếp)


Tác Phẩm,

H.T. Tín Nghĩa

(xem tiếp)


 

Tác Phẩm,

Thiền sư Mật Thể

 

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc sách của ngài

(xem tiếp)


 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 

 

No suffering, no origination, no stopping, no path, no cognition, also no attainment with nothing to attain,

(xem tiếp)

 

 

Hình Ảnh, Thiền Phái Trúc Lâm

Xin Vui Lòng Xem Tiếp "Trúc Lâm Đại Thánh"

(xem tiếp)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

THE VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN THE UNITED STATES

 

TỔ ÐÌNH TỪ ÐÀM HẢI NGOẠI

615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061 – 6240, Tel:. (972) 986 – 1019, Fax: (972) 790 – 5855  *USA*

Email :  tudamhaingoai@yahoo.com - Website: http://www.todinhtudamhaingoai.org

Website: http://www.todinhtudamhaingoai.net

                                                                        Phật lịch :  2553,

                                                                        Ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính gởi :  Quý Phật tử và Đồng hương

 

            ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2553

 

Kính thưa quý liệt vị,

 

mua Cardano Hằng nằm cứ vào cuối tháng Ba âm lịch là quý chùa ở hải ngoại bắt đầu chuẩn bị cho Ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng thế. Ngày trọng đại lịch sử này, đếm trên đầu ngón tay chưa quá năm ngón tay của một bàn tay ;  sự hiện thân của Ngài để kham nhẫn độ sanh vô cùng đặc biệt là cứu độ hết thảy vạn loại hữu tình ra khỏi nghiệp báo luân hồi, ra khỏi vòng vô minh trin phược và hướng dẫn tu tập theo Ngài thẳng đến cứu cánh Niết Bàn.

 

Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại và hàng con Phật vùng Dallas – Forth Worth và phụ cận hân hoan cung đón Ngày Đại Lễ Lịch Sử này vào lúc : 

 

Ba giờ chiều thứ Bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2009

                                  (nhằm ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ sửu)

 

Chương trình gồm có :

 

*.-  Đảnh lễ húy nhật Giác linh Đại lão Hòa thượng Đệ tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu và Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Mật Hiển (sư phụ của Hòa thượng Viện chủ),

*.-  Thuyết pháp :  Ý nghĩa Đản Sanh,

*.-  Lễ Tắm Phật,

*.-  Chương trình Văn nghệ cúng dường Phật Đản do GĐPT Từ Đàm phụ trách,

*.-  Cơm chay thân mật.

 

Dù ai buôn đâu bán đâu, đến ngày Phật đản năm châu cũng gần. Ngày Phật đản là ngày của hoan hỷ, kính mong tất cả quý liệt vị nhín chút thì giờ quý báu để đến cùng đảnh lễ, tụng kinh và cầu nguyện cho nhau sớm được an lạc để sớm ra khỏi cảnh giới u đồ, tranh chấp vì vô minh. Quý vị phát tâm dâng cúng phẩm vật trong ngày Đại lễ, xin vui lòng mang đến sớm để Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp. Mọi ý kiến, xin trực tiếp gọi số điện thoại  (972)  986 – 1019  với Cô Trú Trì Thích Nữ Hạnh-Thanh.

 

mua BNB Trân trọng,

                                                                                                      Nay kính mời,

                                                                                                           (Ấn ký)

                                                                         Tỳ kheo THÍCH TÍN NGHĨA

 

TIN TỨC PHẬT GIÁO

Bài Mới Trong Tuần

The international buddhist flag, created in 1865 at the initiative of the World Fellowship of Buddhists, was designed in its present form by Colonel Henry Steele Olcott Chương Trình Sinh Hoạt Năm - 2009

(Xem Tiếp)

Đại Lễ Phật Đản 2553 - 2009, Thích Tín Nghĩa "Hằng nằm cứ vào cuối tháng Ba âm lịch là quý chùa ở hải ngoại bắt đầu chuẩn bị cho Ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng thế. Ngày trọng đại lịch sử này, đếm trên đầu ngón tay chưa quá năm ngón tay của một bàn tay ; sự hiện thân của Ngài để kham nhẫn độ sanh vô cùng đặc biệt là cứu độ hết thảy vạn loại hữu tình ra khỏi nghiệp báo luân hồi, ra khỏi vòng vô minh triền phược và hướng dẫn tu tập theo Ngài thẳng đến cứu cánh Niết Bàn.. " Xem Tiếp

 

Vegan Buddhist Nuns Have Same Bone Density As Non-vegetarians , ScienceDaily "A study comparing the bone health of 105 post-menopausal vegan Buddhist nuns and 105 non-vegetarian women, matched in every other physical respect, has produced a surprising result." Xem Tiếp

 

Dalai Lama meets scientists for Mind and Life Dialogues, Phurbu Thinley "Leading western scientists and noted academics are once again in the Northern Indian town of Dharamsala, home to the exiled 14th Dalai Lama of Tibet, for five days of presentation and dialogues as part of a “Mind and Life” conference series." Xem Tiếp

 

Tulsa Buddhist statue proposal advances , KEVIN CANFIELD "After a nearly hourlong public hearing sprinkled with discussions of religion, the board voted 4-1 to give an east Tulsa Buddhist temple conditional OK to build a 49-foot-tall granite statue of Buddhist goddess Quan Am." Xem Tiếp

 

Buddhism may change behavior, Ed Stannard, "Buddhism is based on the Four Noble Truths. The first is that life is suffering, and the second is that we cause our own suffering through our ignorance and attachments to our desires. The third truth is that we can overcome those desires and the fourth is to follow the Buddhist path to enlightenment. " Xem Tiếp

 

Nhân Đọc Trang Lưới, Trí Tịch "Bấy lâu nay tôi nghe nói có một trang lưới Phật giáo tên là “BẢO VỆ CHÁNH PHÁP”. Cái gì chứ việc bảo vệ Chánh Pháp, đối với người Phật tử chúng tôi, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, phải làm tích cực, suốt đời. Cho nên, nghe có trang lưới ấy, tôi mừng lắm, nghĩ rằng, mình đã có được một nơi hướng dẫn tốt để học hỏi trong việc bảo vệ Chánh Pháp. Tôi lại nghĩ, ở vào thời đại “pháp nhược ma cường” này, thời đại mà thân thể Chánh Pháp đang bị nhung nhúc nội trùng rúc rỉa, thì công việc bảo vệ Chánh Pháp càng phải là nhiệm vụ hàng đầu của người con Phật. Bởi vậy, tôi rất háo hức muốn xem trang lưới ấy, nhưng vì công việc quá bận rộn, chưa có thì giờ rảnh rang để lục tìm. " Xem Tiếp

 

Đất Lành, Đất Dữ, Phạm N. Trân "Đất lành thì chim đậu, đất dữ thì chim sợ, không dám đến. Vậy thì loài nào sống nơi đất dữ, loài nào tìm đến đất dữ ?  Hẳn phải là ác điểu, ác thú, ác nhân. Đất dữ thường là nơi qui tụ ác nhân, ngược lại cũng có thể nói ác nhân tụ họp ở đâu thì biến nơi đó thành đất dữ." Xem Tiếp

 

Yale psychiatrist uses Buddhist concept to help smokers quit, Ed Stannard "A Yale psychiatrist is bringing together neuroscience and Buddhist practices to help people overcome their addictions." Xem Tiếp

 

Buddhist temple built out of one million beer bottles, Telegraph News "A temple has been built by monks in northeast Thailand who used over a million recycled beer bottles to make the walls and roof." Xem Tiếp

 

Ai tiếm danh ai?, Pham Hoai Viet "Toi la Pham Hoai Viet, khong he su dung email cua hoaiviet Pham / Ten toi, toi su dung/ Neu ten toi co trung voi ong/ ba nao do la chuyen binh thuong thoi/ Toi khong thich co ten trung voi quy ong / ba. Toi khong tiem danh cua ai, cung nhu ong/ ba khong tiem danh cua toi. Toi la toi. Quy ong/ ba la quy ong ba." Xem Tiếp

 

Ôn Già Lam, Điều Ngự Tử, Thích Tín Nghĩa "Bản thân tôi (Tín Nghĩa), rất ít có dịp thân cận với Ôn Già Lam. Điều dễ hiểu, vì tôi không xuất thân từ Phật Học Viện. Vả lại, mỗi lần Ôn về Huế (Bảo Quốc), thường vào dịp đầu xuân, thì đa phần Ôn hay đàm luận Phật sự với quý Ôn lớn như Ôn Linh Mụ, Ôn Trúc Lâm, Ôn Linh Quang, Ôn Từ Đàm và Ôn Bảo Quốc, . . ." Xem Tiếp

 

Ngôi Chùa Nhỏ Nơi Xóm Nhỏ, Vĩnh Hảo "Đó là Chùa Thanh Trì, ngôi chùa nhỏ mà cách đây 25 năm tôi có ghé thăm một lần. Giờ này mường tượng lại, chỉ còn nhớ mang máng một ngôi chùa xiêu vẹo, mái tranh, vách đất, nền đất, do một vị tăng lập nên. Chùa tọa lạc sâu trong rừng, cách con lộ chính gần 10 cây số, nên ngoài cư dân kinh tế mới, không có khách phương xa lai vãng. Từ những năm cuối thập niên 1980, vị tăng trụ trì đã cất bước vân du hành đạo ở phương khác, ngôi chùa hoang lạnh, được phật-tử địa phương thay phiên đến thắp nhang, tụng niệm. Cho đến năm 1991, với lý tưởng dấn thân hoằng pháp ở vùng xa xôi, Sư cô Thích nữ Liên Khai tự nguyện từ bỏ phố thị, đến đây đảm nhận việc hướng dẫn tín chúng tu tập. Ngôi chùa nhỏ từ đây được thắp lại sinh khí của một đạo tràng ấm cúng, dần dần đi vào nề nếp, biểu hiện nếp sống thiền vị trang nghiêm của một ni tự giữa nơi thôn dã, hắt hiu." Xem Tiếp

 

Dáng Từ Trên Đồi Trại thủy, Thích Nguyên Siêu "Ôn Già Lam, chỉ ba tiếng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng bao lớp Tăng sinh của các Phật Học Viện: Báo Quốc - Huế, Phổ Ðà - Ðà Nẵng, Hải Ðức - Nha Trang, Già Lam - Sài Gòn. Ba tiếng nói ấy như trái tim của Mẹ ấp ủ đàn con qua suốt quãng đời dãi dầu mưa nắng." Xem Tiếp

 

Money can't buy happiness, SRIWIPA SIRIPUNYAWIT "In the hall there is pin-drop silence. This scenario is almost impossible to find in the heart of Bangkok, at 5:30pm on a weekday. But, people still dressed in office attire, start to gather here to listen to the words of Phra Acharn Mitsuo Gavesako echoing from a stereo." Xem Tiếp

 

Can You Choose Your Reincarnated Successor? Dalai Lama, MICHAEL POWELL "The search for the present Dalai Lama commenced in earnest in 1935 when the embalmed head of his deceased predecessor is said to have wheeled around and pointed toward northeastern Tibet." Xem Tiếp

 

Meditation helps calm minds, Kayleigh King "Half a gallon of rocky road ice cream. A jog on the Provo River Trail. Listening to music. Talking on the phone. Yoga. These are all stress relievers for many students, but now there is another way to relieve stress; it's called the meditation and anxiety group." Xem Tiếp

 

 

Xem Các Bài Cũ (Vietnamese)

Xem Các Bài Cũ (English)

 

 

 Đại Hội Bất Thường tổ chức tại
Chùa Phổ Đà và Bảo Quang,
Santa Ana, California, Hoa Kỳ,
vào các ngày 11 và 12 tháng 01, năm 2008,Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông-2007
tại Tổ Đình Từ Đàm Hải NgoạiHình ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông-2007
tại Tổ Đình Từ Đàm Hải NgoạiĐại Hội Tổng Vụ Cư Sĩ
của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa KỳĐại Hội Thường Niên 2005
của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Hoa KỳHành Hương Xứ PhậtHành Hương Xứ Phật

The international buddhist flag, created in 1865 at the initiative of the World Fellowship of Buddhists, was designed in its present form by Colonel Henry Steele Olcott

 

History Of Buddhism
Buddhism is a path of practice and spiritual development, providing a person with insight into the true nature of life

 

VietNamese Buddhism
Throughout twenty centuries in the long history of VN, Vietnamese Buddhism has been closely linked with 
		the survival of the nation

 

Tiểu Sử Tổ Giác Tiên

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Tổ Giác Tiên 

 

 

Thiền Sử Thích Mật Khế

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Thiền Sử Thích Mật Khế 

 

Thiền sư Thích Mật Hiển

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Thiền sư Thích Mật Hiển 

 

Thiền Sử
Thích Mật Nguyện

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Thiền Sử Thích Mật Nguyện 

 

Thiền Sử Thích Mật Thể

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Thiền Sử Thích Mật Thể 

 

Tiểu Sử Bác Sĩ
Tâm Minh Lê Đình Thám

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc Tiểu Sử Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám 

 

HT.TÍN NGHĨA
Khai sáng Tổ Đình Từ Đàm

Xin vui lòng nhấn vào đẻ đọc HT.TÍN NGHĨA Khai sáng Tổ Đình Từ Đàm 

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
GBP/USD 615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net

web counter code
frontpage hit counter


(xem giờ thế giới)

Bây giờ là :

Google
 
Other Websites www.todinhtudamhaingoai.net www.quangduc.com