Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

 

 


 


 

 

 


HÌNH ẢNH SINH HOẠT
CỦA TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, Thông Bạch
Hình ảnh Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn, Chùa Bát Nhã, Santa Ana, 2008
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Ngày Về Nguồn, Chùa Bát Nhã, Santa Ana, 2008
Hình ảnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chùa Bát Nhã, Santa Ana, 2008
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Đại Hội Thành Lập, Chùa Bát Nhã, Santa Ana, 2008
Hình ảnh Tại Chùa Thiện Minh, Lyon Pháp Quốc
Hình ảnh Mùa An Cư Kết Hạ Tại Chùa Phật Đà, San Diego, Mậu Tý - 2008
Hình ảnh Lễ Truy Niệm, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang
Hình ảnh An Cư Tại Viện Phật Học Quốc Tế, Đinh Hợi - 2007
Hình ảnh ngày chủ nhật 27-4-08 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông 2007 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
Hành Hương Xứ Phật
Hình ảnh Đại Hội Tổng Vụ Cư Sĩ của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
Hình ảnh về cơn bão Katrina, Hoa Kỳ
Hình ảnh Chư Tôn Đức Việt Nam và Thế Giới
Hình ảnh quang cảnh Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
Hình ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông 2005 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
Đại Lễ Phật Đản 2006 được GHPGVNTN tại Hoa Kỳ tổ chức tại California
Đại Lễ Phật Đản Hình ảnh buổi lễ Trai Ðàn Chẩn Tế Bạt Ðộ Cô Hồn
Hình ảnh buổi mạn đàm nhân khóa hội thảo huynh trưởng toàn quốc
Hình ảnh buổi lễ Khai Mạc khóa Hội Thảo 28 tháng 11, 2003
Hình ảnh Buổi lễ thắp nến và cầu nguyện
Hình ảnh Khoáng đại I: Hội thảo Dự án tổ chức Đại hội GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Hình ảnh Khoáng đại II: Hội thảo Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN/HK
Hình ảnh Buổi lễ bế mạc

 

 
 

 

 

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net