Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ
Tổng Vụ Cư Sĩ


 

 
Kỷ Yếu Tổng Vụ Cư Sĩ 2003
 
 01  Lời Nói Đầu
 02  Diễn Văn Khai Mạc
 03  Đạo Từ Của Hòa Thượng Chủ Tịch
 04  Người Cư Sĩ Tại Gia (H.T. Trí Quang:)
 05  Thư Gởi Chúc Mừng Đại Hội (T.T. Tuệ Sỹ)
 06  Học Phật và Nuôi Dưỡng Tín Tâm (T.T. Tịnh Từ)
 07  Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia (H.T. Thắng Hoan)
 08  Lối Nhìn Phấn Toái (G.S. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai)
 09  Hộ Trì Tam Bảo (T.T. Minh Đạt)
 10  Tham Luận - Một Vài Nét Biểu Trưng Của Người Cư Sĩ Nơi Hải Ngoại (T.T. Nguyên Siêu )
 11  Hộ Pháp Bằng Bốn Sự Thật (G.S. Tâm Tràng Ngô Trọng Anh)
 12  Người Cư Sĩ Hải Ngoại (Đ.H. Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả)
 13  Đôi Điều Kinh Nghiệm Bản Thân (Trung Tướng Quảng Uy Tôn Thất Đính)
 14  Tham Luận Vai Trò Tác Nhân Của Người Cư Sĩ Thời Đại (T.T. Viên Lý)
 15  Bổn Phận Của Người Phật Tử Đối Với Giáo Hội (T.T. Như Điển)
 16  Xin Hãy Nghĩ Đến Người PT Bình Dân (BS. Minh Phước Trần Nguơn Phiêu)
 17  Một Số Ý Kiến Về Hiện Tình ... (BS. Nguyên Thạnh Nguyễn Mậu Hưng)
 18  Tham Luận – Vai trò Giáo Hội (Đ.H. Đức Hạnh)
 19  Cư Sĩ Phật Giáo (Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên)
 20  Sự Đóng Góp Của Hàng Cư Sĩ Tại Gia (G.S. Trần Quang Thuận)
 21  Cư Sĩ và Các Thầy Ngoài Giáo Hội (Đ.H. Nguyễn Xuân Đấu)
 22  Sứ Mệnh Chuyển Hóa Con Người (G.S. Tâm Huy và Nhà văn Tâm Quang)
 23  Đọc Sách Tuệ Sỹ của Nguyên Siêu (Đ.H. Trần Văn Kha)
 24  Tham Luận – Vai Trò Hộ Đạo (G.S. Trần Kiêm Đoàn)
 25  Tín Tâm Đối Với Giới Cư Sĩ (G.S. Bùi Ngọc Đường)
 26  Tương Lai Phật Giáo Việt Nam (Nhà Văn Thiền Quán Trần Nghi Hoàng)
 27  Sinh Khi Chuyển Mình Trong Phật Giáo Việt Nam (Nhà báo Hoàng Bích Ti)
 
 
 

 

 
Sự Thật Về Vùng Đất La Vang
 
 1  Nguồn Gốc Hai Tiếng La Vang
 2  Mức Độ Khả Tín của Linh Mục Hồng Phúc
 3  Những Sự Việc Sau Đây Xảy Ra Vào Thời Điểm Nào
 4  Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang Như Thế Nào
 5  Có Ai Tận Mắt Trông Thấy Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Vang?
 6  Linh-mục Trần Hữu Thanh và Tổng-giám mục Nguyễn Văn Thuận Nói Gì Về Vụ Này
 7  Tản Mạn Ngoài Lề
   
   
   

  

Tại Từ Ðàm Hải Ngoại có An Dưỡng Tháp trí Linh Cốt tại khuôn viên của Tổ Ðình.
Có Thánh Ðịa Phật Giáo để an táng khi hương linh vãng sanh. Thánh Ðịa nầy nằm trong khuôn viên Restland.
Muốn rõ chi tiết, xin liên lạc qua số điện thoại (972) 986-1019.


TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net