Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết |  Hình ảnh | Video |  Sử Liệu VN
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa | Những Bài Đoản Văn
|  Vườn Thơ|
Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Please press HOME to go back to the main web page

HOME

Kinh Vô Lượng Nghĩa Và Xuân Đạo Lý

PHẬT GIÁO KHÁI LUẬN, THÍCH MẬT THỂ


 

THÍCH MẬT THỂ

 

Kinh

Vô Lượng Nghĩa

 

Xuân Đạo Lý


01- Lời Giới Thiệu

02.- Kinh Vô Lựong Nghĩa

03.- Xuân Đạo Lý

04.- Xuân hóa

05.- Xuân

06.- Phật Giáo Với Hiện Đại

07.- Thuần Tuý

08.- Phật Hoá Thanh Niên

09.- Xuân ở Lòng Người

10.- Đã Đến Thời Kỳ Kiến Thiết

11.- Đạo Lý Bình Đẳng Của Phật Giáo

12.- Ứng Phú Hoàn Cảnh

13.- Mộng

14.- Những Vần Thơ Xuân

 

 

 

Kính dâng Giác linh

Bổn sư Hòa thượng Giác Tiên Chùa Trúc Lâm chứng giám

Đệ tử : Thích Mật Thể (tức Hải Tịnh)

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOMETỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*
Email: tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net