Trang Chính | Từ Đàm Hải Ngoại | Thiền Phái Trúc Lâm | Phật Pháp
Pháp Âm
| |Tin Tức Phật Giáo | Tổng Vụ Cư Sĩ | Tin Tức Sinh Hoạt |  Nối kết | Hình ảnh
Thư tịch H.T. Trí Chơn | Thư tịch H.T. Tín Nghĩa


Please press HOME to go back to the main web page

HOME
Vài nét về Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại

  TỪ TẾ CHÚNG SANH
  VIỆT NAM HẢI NGOẠI
  DUNG NHỊ ĐẾ
  ĐÀM KHAI PHẬT ĐẠO
  HOA KỲ TRUNG MỸ
  DIỄN TAM THỪA


 

Tổ Ðình Từ-Ðàm Hải Ngoại, tại thành phố Irving, thuộc exness quận Dallas, tiểu bang Texas, được tạo dựng và tổ chức cùng vấn đề truyền bá chánh pháp dựa trên nhiều ý nghĩa, mang một sắc thái đặc biệt.

 

       Những ý nghĩa đó là: Tính chất dân tộc, tông phái truyền thừa, sự phát sinh, phát triển và đóng góp trong công việc xây dựng tín ngưỡng, phát huy văn hoá, tinh thần dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Hoa-Kỳ.

 

       Trước hết, sự phát sinh và phát triển của ngôi tổ đình Từ Ðàm Hải Ngoại này là đáp ứng với nhu cầu tín đồ ngày một trở nên đông đúc, sắc thái ngày một trở nên đa dạng.

 

       Theo tài liệu lịch sử, Phật-Giáo được truyền bá sang Hoa-Kỳ kể từ năm 1839, khi lớp người di dân Châu Á đầu tiên đến Hạ Uy Di; và từ đó đến nay, đã có nhiều hệ phái Phật-Giáo được phát exness vn triển.  Theo tài liệu của giáo sư Charles S. Prebish, thuộc Ðại Học Ðường Pennsylvania, trong cuốn American Buddhism, tính đến nay, đã có trên 40 tổ chức Phật-Giáo, thuộc nhiều hệ phái khác nhau.  Ảnh hưởng mạnh mẻ nhất là: Thiền Tông, Tịnh Ðộ Tông, Nhật Liên Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông…

 

       Hoa-Kỳ là một quốc gia Hiệp Chủng Quốc, đa dạng, thì Phật-Giáo cũng cần đáp ứng nhu cầu đó.

 

       Phật-Giáo Việt-Nam du nhập vào Hoa-Kỳ cũng có cơ sở từ năm 1975, khi lớp người Việt ty nạn bỏ nước ra đi tìm tự do.

 

       Theo những tài liệu gần đây, đã có trên 212 vị Tăng Ni và cũng trên 199 ngôi chùa, phật học viện, tu viện, tổ đình…, lớn nhỏ xây dựng trên xứ người.

 

       Những ngôi chùa nầy đều lấy tự hiệu của ngôi đại tự ở Việt-Nam như: Từ-Ðàm, Cổ Lâm, Bảo Tịnh, Vĩnh Nghiêm,…; hoặc exness vietnam đạo hiệu của các bậc Cao Tăng như: Khánh-Anh, Liễu-Quán, Huệ-Quang, Khuôn-Việt, Vạn-Hạnh,… Mục đích là: Bảo tồn truyền thống đạo pháp, gợi lại những hình ảnh của quê hương yêu dấu.

 

       Trên đất Hoa-Kỳ, kể từ năm 1893, khi đại hội tôn giáo thế giới họp tại Chicago, thì ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là của hai ngài: Dharmapala và Soyen Shaku.

 

       Ngài Dharmapala theo Tiểu Thừa Giáo, lập ra chi nhánh của hội Ma Ha Bồ Ðề; nhưng hội nầy về sau lại biến thành trụ sở của Thông Thiên Học, nghiên cứu đủ loại các tôn giáo trên toàn cầu, kể cả: Thiên Chúa Giáo, Bà La Môn Giáo.

 

       Còn ngài D.T. Suzuki phát triển thiền tông, đến nay đã trở thành sức mạnh tinh thần lớn nhất của Phật-Giáo tại Hoa-Kỳ.

 

       Thiền Lâm-Tế của ngài dựa trên những yếu lý của ngài Bạch-Ấn Huệ-Hạc, cho nên rất được phổ biến trong đại chúng.  Hơn nữa, theo nhận định của ngài Nyogen Senzaki, thì thiền Lâm-Tế rất thích hợp với triết lý thực dụng của xã hội Mỹ.

 

       Vì những tính chất đặc thù trên đây, Tổ-Ðình Từ-Ðàm Hải-Ngoại đã được hình thành để duy trì những giá trị truyền thống, lịch sử và thích nghi với xã hội mới, với nhu cầu Phật-Giáo Việt-Nam.

 

       Ðiều làm cho chúng ta nên biết là Tổ-Ðình Từ-Ðàm Hải-Ngoại có mặt tại xã hội mới này đúng vào lúc 18 giờ 00’, ngày 22-08-1983 (tức là ngày 14 tháng 07 năm Quý-Hợi); nhưng, thực sự hoạt động với tín đồ và quãng đại quần chúng thì đúng là lúc 11 giờ 00’, ngày Rằm tháng 11 năm Quý-Hợi (tức là 20-12-1983).

 

       Ðặc biệt là khi nghe thành lập Tổ-Ðình Từ-Ðàm Hải-Ngoại tại nơi đây, thì hầu hết tín đồ con Phật khắp cả ba miền đang rải rác khắp nơi trên thế giới đều hoan nghênh và tiếp tay ủng hộ dưới mọi hình thức.

 

       Chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba tháng mà ngôi tổ đình được khang trang và uy nghi từ trong chánh điện thờ Phật đến hậu tổ cùng nơi tôn trí chư hương linh quá vãn được ký tự.

 

       Hy vọng với tinh thần bảo vệ và hoằng truyền chánh pháp nơi xứ lạ quê người của hàng Phật-Tử các giới; ngôi Tổ-Ðình Từ-Ðàm Hải-Ngoại sẽ được xây cất y như Tổ Ðình Từ Ðàm tại Cố Ðô Huế.

 

       Và lúc ấy, ngôi tổ đình sẽ được tiến thêm một bước nữa; đồng thời, cũng hy vọng là được đóng góp thêm một nét son vào công cuộc phát huy Ðạo Pháp của giới Phật-Tử ly hương.

 

Ðiều ngự tử Tín Nghĩa

615 N. Gilbert  Road
Irving, Texas 75061 - 6240
* USA *
Tel: 972-986-1019

            Map/Bản đồ

 

Please press HOME to go back to the main web page

HOME


TỔ ĐÌNH TỪ ĐÀM HẢI NGOẠI
615 N. Gilbert Rd., Irving, Texas 75061-6240, Tel.: (972) 986-1019, Fax: (972) 790-5855  *USA*

Email:
tudamhaingoai@yahoo.com  -  Website:  www.todinhtudamhaingoai.net